Ðặc điểm thiết kế những cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong vai trò kết nối và tổ chức giao thông của Kinh thành Huế homedepotrentaltruck.com

Nếu ví sông Hương là ranh giới chia TP Huế ra hai miền Bắc – Nam to thì trong Kinh thành Huế được chia hai miền Bắc – Nam nhỏ hơn bởi con sông Ngự Hà. Sự kết nối hai miền được trải qua bởi những chiếc cầu được thiết lập và quy hoạch gắn bó mật thiết với vai trò và tính năng trọng yếu của sông Ngự Hà. Những chiếc cầu này hình thành trong quy trình dựng xây Kinh đô, khởi dựng từ thời vua Gia Long và thành công đến những đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị… Từ những chiếc cầu gỗ hình thành bước đầu đến những chiếc cầu vòm kiên cố được xây dựng bằng gạch men ốp vồ và đá tkhô giòn tồn tại cho tới ngày này.

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt phẳng tổng thể Kinh thành Huế

 

Tổng quan lịch sử hào hùng hình thành

Ngự Hà là con sông được hình thành dưới thời hai vị vua trước hết của triều Nguyễn. Đây là con sông vừa tự nhiên, vừa nhân tạo và tiền thân của con sông này là sông Kim Long. Khi quy hoạch và sẵn sàng mặt phẳng để xây dựng Kinh thành, những nhà thiết kế thời Gia Long đã cho san lấp một vài đoạn của sông để thiết lập nên thân thành. Một số đoạn nguyên thủy của nó và được sử dụng vào vài việc khác, như tạo ra những hồ, ao và lòng sông Ngự Hà. Dòng chảy của con sông này trở nên thành công dưới thời Minh Mạng. Và cũng từ đây đã tạo thành nên 10 chiếc cầu bắc qua con sông này trong chiều nhiều năm khoảng 3,6 km. Trải nhiều năm từ Đông sang Tây của Kinh thành, kể cả những chiếc cầu sau: Cầu Thanh hao Long, cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bác Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi, cầu Tây Thành Thủy Quan, cầu Hoằng Tế và cầu Xe Lửa. Xét riêng trong Kinh thành gồm 7 chiếc cầu, kể cả: Cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bác Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi và cầu Tây Thành Thủy Quan.

Họa đồ Kinh thành Huế với cùng một0 chiếc cầu bắc qua sông Ngự Hà:
1) Thanh khô Long; 2) Đông Thành Thủy Quan; 3) Ngự Hà; 4) Bác Tế;
5) Khánh Ninh; 6) Bình Kiều; 7) Vĩnh Lợi; 8) Đông Thành Thủy Quan;
9) Hoằng Tế; 10) Xe Lửa. (Nguồn: Đại Nam nhất thống chí).

 

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt phẳng tổng thể Kinh thành Huế

Trải qua những thăng trầm về tuổi thọ, cùng những biến cố lịch sử hào hùng và thiên tai, hai cầu đã mất đi là cầu Bác Tế và cầu Bình Kiều. Hai cầu này được làm bằng gỗ và có lẽ bị sụp đổ do thiên tai buồn phiềno lụt năm Thìn 1904 . Trên dòng sông này giữ lại 5 chiếc cầu cho tới ngày này. Chính điều này đề ra rất nhiều những thử thách, những vấn đề trong việc bảo tồn thiết kế thiết kế những cầu vòm như áp lực giao thông kết nối hai miền Bắc – Nam nằm trong Kinh thành trong bối cảnh ngày càng tiến lên của đô thị.

Tổng thế vị trí 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành:
1) Đông Thành Thủy Quan; 2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi;
5) Tây Thành Thủy Quan

 

Đặc điểm thiết kế của những cầu bắc qua sông Ngự Hà

1) Cầu Đông Thành Thủy Quan

Cầu nằm vị trí hạ lưu sông Ngự Hà trước lúc đổ ra sông Đông Ba, trên trục đường Xuân 68 thời nay. Năm 1806, cầu được xây dựng bằng gỗ với tên thường gọi là Tkhô hanh Long Kiều. Đến tháng 5-1830, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu mới bằng gạch ốp men vồ và đá tkhô hanh kiên cố, vững chắc hơn. Cầu nhiều năm 71,7m; rộng 4,9m và cao 8,05m; vòm cầu phía dưới thông thủy rộng 8,4m. Lan can phía đông cao 1,55m được trổ 13 pháo nhãn hình trụ đường kính 0,5m. Lan can phía tây với chiều cao 0,95m với hai trụ đá có cùng kích thước 0,54m x 0,54m. Đây này đó là hai trụ đỡ đòn quay của khối hệ thống cửa áp trước kia.

Phối cảnh 3D cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Ảnh vòm cầu và hệ trụ đá đỡ đòn quay bằng đá tkhô nóng ở cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ tình trạng cầu Đông Thành Thủy Quan

 

2) Cầu Ngự Hà

Cầu nằm trên trục đường Đinh Tiên Hoàng thời đại này. Năm 1808, dưới thời Gia Long, cầu được xây bằng gỗ được đặt tên là Tkhô giòn Câu Kiều. Đến tháng 6/1820, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố. Với chiều lâu năm 71,6m; rộng 4,86m và cao 8,0m. Cầu có 3 vòm cầu thông thủy phía dưới, vòm to rộng 6,4m, 2 vòm nhỏ hai bên rộng 4,0m. Phía bắc của cầu có nhà bia nhỏ, nằm trong có bia đá, trên đó khắc bài văn bia “Ngự Hà bi ký” , do chính vua Minh Mạng ngự bút, nói về quy trình hình thành con sông và những chiếc cầu bắc qua.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Ngự Hà

 

3) Cầu Khánh Ninh

So với những cầu vướng lại, cầu Khánh Ninh có tổng thể thiết kế thiết kế kiến trúc cầu và nhà bia hầu như còn nguyên vẹn nhất cho tới thời nay. Giống như cầu Ngự Hà, cầu Khánh Ninh cũng đều sở hữu nhà bia ở đầu cầu phía Bắc. Theo văn bia “Khánh Ninh kiều bi ký” , do vua Minh Mạng ngự bút, cầu Khánh Ninh được xây dựng vào năm 1825. Cầu nằm trên trục đường Trần Văn Kỷ thời nay, với chiều lâu năm 44,6m; rộng 4,95m và cao 7,25m; vòm cầu phía dưới thông thủy rộng 6,4m.

Bản vẽ ghi nhà bia ở cầu Ngự Hà

 

Phối cảnh 3D và bản vẽ tình trạng cầu Ngự Hà

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Khánh Ninh

 

Phối cảnh 3D và bản vẽ tình hình cầu Khánh Ninh

 

4) Cầu Vĩnh Lợi

Cầu nằm trên tuyến đường Nguyễn Trãi, thuộc giữa phường Thuận Hòa và phường Tây Lộc với chiều lâu năm 44,6m; rộng 5,0m và cao 7,25m; vòm cầu phía dưới thông thủy rộng 6,4m. Cầu Vĩnh Lợi được xây dựng vào năm 1825. Cầu có cấu trúc và rõ ràng thiết kế với từng điểm tương đương với cầu Khánh Ninh.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Vĩnh Lợi

 

Phối cảnh 3D và bản vẽ tình hình cầu Vĩnh Lợi

 

5) Cầu Tây Thành Thủy Quan

Cầu có hình dạng uốn cong hai đầu, được xây dựng sát mặt trong Kinh thành, nằm trên tuyến đường Tôn Thất Thiệp hiện nay. Với chiều lâu năm 44,6m; rộng 4,65m và cao 7,46m; vòm cầu phía dưới thông thủy rộng 6,6m. Tương tự như cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Tây Thành Thủy Quan thời nay vẫn tồn tại hai trụ đỡ đòn quay bằng đá thanh khô dùng để làm đóng – mở “thủy quan“ thời kỳ trước kia bằng hệ cửa áp.

Phối cảnh 3D cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ tình trạng cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bảng tổng hợp đặc trưng cơ bản 5 cầu

Tỉ lệ và cấu trúc những cầu bắc qua sông Ngự Hà

 • Cầu Đông Thành Thủy Quan: H (chiều cao)/ D (chiều nhiều năm) = 7,46/44,6 = 1/5,9 = 1/6
 • Cầu Ngự Hà: H (chiều cao)/ D (chiều lâu năm) = 8,0/71,6 = ~ 1/9
 • Cầu Khánh Ninh: H (chiều cao)/ D (chiều nhiều năm) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Vĩnh Lợi: H (chiều cao)/ D (chiều lâu năm) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Tây Thành Thủy Quan: H (chiều cao)/ D (chiều lâu năm) = 8,05/71,7 = 1/8,9 = ~ 1/9

Bảng tổng hợp tỉ lệ 5 cầu

 

Minh họa điển hình những thành phần cấu trúc cầu vòm
(cầu Tây Thành Thủy Quan)

 

Qua xem thêm và phân tích, 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành có những thành phần, cấu trúc và tính chất chung như sau:

 1. Viên đá (gạch men men) hình nêm – Keystone;
 2. Các viên đá (gạch men ốp) xếp hình cung tròn – Voussoirs;
 3. Thành vòm trong – Intrados;
 4. Thành vòm ngoài – Extrados;
 5. Mố cầu – Abutment: Được xây bằng gạch men ốp vồ với chiều dày trung bình từ một,2-1,5 m;
 6. Tường cánh mố cầu – Wing Wall: Được xây bằng gạch ốp men vồ. Tường cánh có tính năng hỗ trợ lực tải truyền theo phương ngang của mố cầu;
 7. Đai cầu – Belt Course: Thành phần phân chia tương ứng mặt đường trên cầu. Đai cầu nằm giữa thân cầu và lan can;
 8. Lan can – Parepet: Được xây bằng đá hoặc gạch men men vồ;
 9. Thành lan can – Capstone: Là thành phần trên cùng của lan can. Vật liệu được sử dụng ở này là đá hoặc gạch ốp men vồ tại những cầu;
 10. Đường đáy vòm – Struyền thông quảng cáoinging Line: Là đường giới hạn của đáy cung tròn với phần chân móng cầu;
 11. Độ cao của vòm – Rise: Là khoảng nhữngh tính từ đường đáy vòm đến đỉnh vòm thành trong;
 12. Nhịp vòm – Span: Là khoảng đỡ của cầu. Đối với cầu Ngự Hà được thiết kế với 3 nhịp tương đương với 3 vòm tương ứng;
 13. Lớp dăm đá – Fill Material: Là khối đá dăm được nén chặt nằm trong thân cầu;

Phân tích tải trọng

Tải trọng kết cấu vòm cầu điển hình với thao tác kính 3,2 m:

1) Các giả thiết

Để đơn giản và giản dị tính toán tích điện chịu tải của cầu Vĩnh Lợi, ta giả thiết như sau:

 • Giả sử tích điện chịu tải của nền đất phía dưới cống vòm đảm bảo chống được lực tốt.
 • Bỏ qua tích điện thực thi của 2 cánh, cầu dễ bị phá hoại nhất với tiết diện nguy hiểm nhất là tiết diện giữa cầu, được xây vòm bằng gạch men men 250x250x500, xây 6 lớp bằng vữa vôi mật links.
 • Xét vòm cong và thiên về tin cậy cho tính toán với R=3.8m (3.20m+1.250*0.5*3.8m)

2) Các thông số kỹ thuật

Theo Bảng 9, Tiêu chuẩn chỉnh TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch ốp men đá và gạch ốp men đá cốt thép theo tiêu chuẩn chỉnh thiết kế, ta có:

 • R là độ mạnh chịu nén tính toán của khối xây gạch men ốp thường thì; R=1.7*0.75=1.275 MPa=127,5T/m2
 • Rc là độ mạnh chịu cắt tính toán của khối xây gạch ốp men không hề có cốt thép: Rc =0.24*0.75=0.18MPa=18.0 T/m2
 • Rku là độ mạnh chịu kéo khi uốn của khối xây gạch ốp men không hề có cốt thép: Rku =0.25*0.75=0.1875MPa=18.75 T/m2

Trong số đó 0.75 là hệ số điều kiện tiến hành tiến hành.

3) Tải trọng

 • Tải trọng bản thân những lớp (Dead load), xét 1m nhiều năm dọc cầu ta có:

 

 • Tải trọng xe (Live load), đặt N=1.0T ở đỉnh vòm cầu

4) Sơ đồ tính và những biểu đồ nội lực

Biểu đồ lực dọc N với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ lực dọc với Q=1.0T (hình phải)

 

Biểu đồ moment với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ moment dọc với Q=1.0T (hình phải)

 

5) Kiểm tra điều kiện chịu nén của vòm gạch men men

6) Kiểm tra điều kiện chịu uốn của vòm gạch ốp men

Điều tiết nước và ngăn triều cường

Cùng với tính năng và vai trò của sông Ngự Hà, những cầu vòm này còn có vai trò làm giảm vận tốc dòng chảy trải qua những tiết diện nhỏ của những vòm cầu trong việc hỗ trợ chống ngập lụt, thoát nước ra ngoài Kinh thành. Việc thoát nước mưa và nước sinh hoạt theo hướng từ Tây sang Đông, dựa theo dòng chảy của con sông và độ nghiêng của Kinh thành về phía Đông Bắc. Chức năng ngăn triều cường dựa trên sự vận hành của khối hệ thống cửa áp trước đây (hiện nay chỉ từ tồn tại những trụ đá đỡ đòn quay). Trong số đó, hai chiếc cầu ở hai phía Đông và Tây của Kinh thành là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan đóng vai trò chốt chặn ngăn và điều tiết nước hai đầu của con sông Ngự Hà.

Dòng chảy của sông Ngự Hà qua những cầu vòm

 

Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của thiết kế thiết kế những cầu vòm

Sự tồn tại của 5 chiếc cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành cho tới thời nay là một quãng thời hạn tồn tại gần 2 thế kỷ. Đó là một quãng thời hạn tồn tại đủ nhiều năm để nhìn nhận sức chịu đựng của những vật liệu xây dựng nên những cầu. Cùng với những tác động tiêu cực từ yếu tố thiên nhiên và con người qua quy trình sử dụng đã làm hư hại về mặt cấu trúc cầu như những thành phần, ví dụ thiết kế thiết kế.

Ảnh chân vòm cầu Khánh Ninh bị hư hại nghiêm trọng (12-2022)

 

Ảnh trụ đá lan can cầu bị hư hại ở cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Nhìn chung, tình hình của 5 chiếc cầu hiện nay bắc qua sông Ngự Hà đang dần xuống cấp với từng vết nứt to và những hư hại tăng dần theo năm tháng. Những thành phần, rõ ràng thiết kế mất đi do hư hỏng theo tuổi thọ hoặc được xây mới mẻi một nhữngh không thành công bởi những tác động của con người. Do vậy, đấy là vấn đề thực sự cấp thiết để khuyến cáo những giải pháp trùng tu và bảo tồn những chiếc cầu này trong thời điểm hiện tại.

Sự xuống cấp của thiết kế thiết kế những cầu vòm bởi những nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất, điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng miền thường xuyên gây những tác động tiêu cực đến khối hệ thống cầu, như sự chênh lệch nhiệt độ, sụt lún địa chất theo tuổi thọ làm sao cho những vết nứt thân cầu.

Thứ hai, những thành phần, rõ ràng thiết kế thiết kế kiến trúc của cầu hư hỏng do nguyên nhân chiến tranh trước đây, như trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân – 1968.

Thứ ba, thực vật xâm hại, bám vào những phía trên ,mặt cầu theo thời hạn tồn tại, sao cho những hư hại phía trên ,mặt thân cầu.

Thứ tư, lòng cầu được trải vật liệu vật liệu nhựa asphalt hiện nay thay vì làm giảm độ dốc của cầu thì đã bào mòn những lớp gạch men men thuộc vòm kết cấu chịu lực chính của cầu một nhữngh nghiêm trọng (cầu Khánh Ninh).

Thứ năm, sự quá tải bởi những phương tiện lưu trải qua cầu thường xuyên gây áp lực lên tích điện chịu lực của những cầu do việc phân luồng giao thông ra vào Kinh thành chưa thực sự hợp lý.

Thứ sáu, sự ngày càng tăng dân số (4 phường) với sự sự thiếu ý thức của người dân làm hư hại những rõ ràng và thành phần thiết kế cầu trong quy trình sử dụng.

Vai trò kết nối giao thông của những cầu bắc qua sông Ngự Hà

1. Thực trạng giao thông

Có thể nói việc giao trải qua những cầu bắc qua sông Ngự Hà thời đại này là một vấn đề cấp bách trong lưu thông. Một mặt, lòng cầu tương đối hẹp so với độ rộng của những tuyến đường giao thông chính và chỉ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu cho những phương tiện cơ giới lưu thông tốt một chiều. Điều này gây ra xung đột, tắc nghẽn tại những điểm cầu trong việc tham gia giao thông của người dân. Mặt khác, số lượng phương tiện dự báo ngày càng thổi tăng thêm dẫn đến sự quá tải đặt lên những cầu này.

Bảng ước lượng phương tiện 4 Phường (dựa trên số liệu tìm hiểu thêm dân số năm 2020)

Số phương tiện lưu thôngtrong 5 phút tại những cầu: 1)Đông Thành Thủy Quan;
2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi; 5) Tây Thành Thủy Quan

 

2.Kết nối giao thông đường bộ

Việc thiếu mất đi hai chiếc cầu Bác Tế và Bình Kiều trong lịch sử vẻ vang, đã làm tăng áp lực lưu thông và vai trò kết nối huyết mạch giao thông đường bộ hai miền Bắc-Nam trong Kinh thành chỉ trải qua 5 chiếc cầu vòm này. Cả 5 chiếc cầu này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tổng thể thiết kế thiết kế kiến trúc phong cảnh và kết nối giao thông hai miền Bắc-Nam cho toàn bộ những quy mô phương tiện lưu trải qua 5 trục giao thông chính. Bao gồm:

 • Trục giao thông đường Xuân 68 gắn sát với những điểm nổi trội phong cảnh, thiết kế: Cửa Đông Ba, sông Ngự Hà, miếu Lương Y và Cửa Kẻ Trài.
 • Trục giao thông đường Đinh Tiên Hoàng gắn sát với những điểm nổi trội phong cảnh, thiết kế thiết kế kiến trúc: Cửa Thượng Tứ, hồ Tịnh Tâm, Tàng Thư Lâu và Cửa Chánh Bắc.
 • Trục giao thông đường Trần Văn Kỷ gắn sát với những điểm vượt trội phong cảnh, thiết kế: Đại Nội, sông Ngự Hà và nhà thờ Giáo xứ Tây Linh.
 • Trục giao thông đường Nguyễn Trãi gắn sát với những điểm vượt trội cảnh sắc, thiết kế thiết kế: Cửa Nhà Đồ, Đàn Xã Tắc, sông Ngự Hà và Cửa An Hòa.
 • Trục giao thông đường Tôn Thất Thiệp nối sát với những điểm vượt trội cảnh sắc, thiết kế thiết kế kiến trúc: Cửa Hữu, sông Ngự Hà và Cửa Chánh Tây.

Sơ đồ liên lạc những trục giao thông chính trong Kinh thành

 

3. Kết nối giao thông đường thủy

Việc kết nối tuyến đường thủy từ phía Đông sang phía Tây của Kinh thành trải qua hai cửa thành bằng đường thủy là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan. Theo những tài liệu xem thêm, tuyến giao thông này trước đây được sử dụng chủ yếu cho việc vận chuyển lương thực, ngân khố và là tuyến vọng cảnh bằng đường thuyền trong phòng vua trước kia. Ngày nay, tuyến đường thủy này đang được xem trọng trong việc lý thuyết và quy hoạch trong tiến lên hình thức dịch vụ, du ngoạn.

Đề xuất giải pháp bảo tồn thiết kế thiết kế và tổ chức giao thông

1. Giải pháp bảo tồn thiết kế thiết kế

Thứ nhất, nhận xét tình hình rõ ràng những cầu vòm để phân loại mức độ xuống cấp và tìm ra hướng bảo tồn thích ứng. Phân loại những yếu tố và nguyên nhân tác động đến thiết kế và kết cấu cầu.

Thứ hai, tích lũy những dữ liệu, cứ liệu lịch sử hào hùng từ những nguồn không giống nhau để đối sánh tương quan, lựa chọn giải pháp bảo tồn thích hợp nhất.

Thứ ba, giải pháp bảo tồn gắn với việc giữ lại nguyên trạng nhất rất có thể những ví dụ thiết kế gốc bước đầu. Việc sử dụng vật liệu thay thế cho quy trình phục dựng, cải tạo và thay thế phải được xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng sao cho giống với vật liệu gốc bước đầu.

Thứ tư, quy trình cải tạo, chỉnh trang và phục dựng những thành phần thiết kế thiết kế và cấu trúc cầu cần nghiên cứu và phân tích những phương pháp tiến hành truyền thống lịch sử một nhữngh cẩn trọng và đặc trưng tuân thủ theo nhiều quy định của Luật Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam.

Thứ năm, chỉnh trang hạ tầng nhân viên nhân viên thay thế sửa chữa, trả lại vẻ mỹ quan vốn có trước đây của những chiếc cầu, kể cả việc tháo dỡ những đường dây, đường ống thuộc hạ tầng nhân viên nhân viên thay thế sửa chữa đang link với thân cầu hiện nay.

2. Giải pháp tổ chức giao thông

Thứ nhất, cần tiết kiệm và làm khắc phục và hạn chế những phương tiện cơ giới có tải trọng to vào ra Kinh thành, nhằm mục đích giảm áp lực tải trọng lên sức chịu tải của những cầu vòm và tắc nghẽn giao thông toàn bộ tại những điểm cầu.

Thứ hai, tổ chức phân luồng phương tiện lưu thông một nhữngh hợp lý trong giao thông đối nội và đối ngoại của Kinh thành.

Thứ ba, xây dựng sơ sở hạ tầng nhân viên nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa đô thị tốt đẹp và quy hoạch những tuyến giao thông công cộng (xe bus công cộng công cộng) hợp lý. Khuyến nghị, tuyên truyền người dân sử dụng những phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông xanh.

Giải pháp “Vòng giao thông tuần hoàn” trải qua 4 trục chính

 

Đề xuất giải pháp rõ ràng: Dựa trên những thông số kỹ thuật tải trọng tính toán điển hình và tình trạng giao thông, từ đó, khuyến cáo một khối hệ thống giao thông kết nối nội thiết kế bên ngoài Kinh thành, tạo thành một “vòng giao thông tuần hoàn”, dựa trên 4 trục giao thông chính, kể cả:

 • Trục 1: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Nhà Đồ – đường Nguyễn Trãi – lối ra Cửa An Hòa;
 • Trục 2: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Chánh Bắc – đường Đinh Tiên Hoàn – lối ra Cửa Thượng Tứ;
 • Trục 3: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Đông Ba – đường Mai Thúc Loan – đường Đặng Thái Thân – đường Yết Kiêu – lối ra Cửa Hữu;
 • Trục 4: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Chánh Tây – đường Thái Phiên – lối ra Cửa Kẻ Trài.

Đây là 4 trục giao thông chính 1 chiều ra vào Kinh thành kết nối bởi 8 cổng thành hiện tại. Thông qua 4 nút giao thông được giao cắt bởi 4 trục chính, sẽ thiết lập thêm những “vòng giao thông tuần hoàn thứ cấp” tiếp theo xung quanh những nút này. Đây là giải pháp sẽ giảm tải và áp lực lên khối hệ thống giao thông cho toàn Kinh thành nói chung và áp lực lưu thông lên khối hệ thống cầu vòm gạch men men – đá bắc qua sông Ngự Hà nói riêng, nhằm mục tiêu đảm bảo lưu thông liên lạc tốt hơn.

Ngày nay, với sự sự giãn nở đa chiều trong chiến lược tiến lên tài chính và kim chỉ nan đô thị, TP và được mở rộng và tiến lên với toàn bộ thành tựu. Trong bối cảnh đó, những chiếc cầu được xây bằng gạch ốp men vồ và đá tkhô hanh xưa, tuy trải qua tuổi thọ nhiều năm với những năm tháng thăng trầm cùng những biến cố lịch sử vẻ vang nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng, những giá trị cao quý về mặt lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống như di sản thiết kế thiết kế trong người đô thị.

30/10/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam